ÚVOD

Vitajte na stránke TRENČÍN-INAK

Táto stránka vznikla z potreby prezentovať pohľad na dianie v meste Trenčín aj z inej strany než je tá oficiálna. Všetky príspevky publikované na tejto stránke sú osobným pohľadom ich autorov.

Cieľom autorov tu uverejnených príspevkov nie je hodnotenie dôvodov pre ktoré sa oficiálni predstavitelia mesta, mestského úradu, prípadne iných orgánov verejnej správy rozhodli konať tak, ako sa v danej situácii rozhodli. Cieľom je poukázať na dôsledky ich rozhodnutí a zároveň ukázať aj na iné možné riešenia.

Na stránke je možné publikovať aj iné príspevky než tie, ktoré spracovali zriaďovatelia tejto stránky. Príspevky možno uverejniť za týchto podmienok:

Uverejnené príspevky nesmú nikoho urážať, na nikoho útočiť a musia sa venovať konkrétnemu problému. Každý príspevok musí obsahovať meno autora. Každý príspevok obsahuje aj dátum jeho uverejnenia na tejto stránke.

?>