STAVEBNÝ ROZVOJ MESTA

06
Príprava nového centra mesta – zápas o zachovanie celistvosti mierového námestia - 2.

V predchádzajúcej časti som sa venoval návrhu ktorý spracoval Krajským projektovým ústavom v Bratislave v roku 1966. Na základe oponentského posudku spracoval ...  (pokračovať)

05
Príprava nového centra mesta - zápas o zachovanie celistvosti mierového námestia - 1.

Príprava nového centra mesta - zápas o zachovanie celistvosti mierového námestia - 1. V roku 1966 vypracoval urbanistickú štúdiu predmostia Ing.arch. Blicha s konzultantom Ing.arch. Krajíčkom. Aj tento materiál ...  (pokračovať)

04
Príprava nového centra mesta, pohľad do histórie - 4.

Mesto Trenčín v dohľadnej budúcnosti čaká rad vážnych rozhodnutí ktoré sa priamo, alebo nepriamo budú dotýkať stavebného rozvoja jeho centra. Takéto vážne rozhodnutia by sa nemali robiť bez ... (pokračovať)

03
Príprava nového centra mesta, pohľad do histórie - 3.

Príprava nového centra mesta sa začala spolu s výstavbou betónového cestného mosta vypísaním súťaže na riešenie jeho predpolí. Súťaž vypísal odbor výstavby KNV v Bratislave z poverenia ... (pokračovať)

02
Príprava nového centra mesta, pohľad do histórie - 2.

V tomto pokračovaní sérii príspevkov o formovaní nového centra Trenčína sa zastavím pri tom, ako centrum mesta vyzeralo pred približne šesťdesiatimi rokmi. V tom čase bol rozsah historického jadra väčší. K historickému jadru ... (pokračovať)

01
Príprava nového centra mesta, pohľad do histórie - 1.

Mesto Trenčín v dohľadnej budúcnosti čaká rad vážnych rozhodnutí ktoré sa priamo, alebo nepriamo budú dotýkať stavebného rozvoja aj jeho centra. Takéto vážne rozhodnutia by sa nemali robiť bez širokej diskusie s občanmi mesta. Diskutovať by sa malo o ... (pokračovať)