NÁŠ TRENČÍN - ČLENOVIA ZDRUŽENIA

01
Členovia voľného združenia architektov trenčianskeho regiónu – Náš Trenčín.

V tomto oddiely budú postupne uverejňované profesné životopisy členov združenia s ukážkami niekoľkých prác podla výberu ich autora. Cieľom je, aby návštevníci tejto stránky a predovšetkým časti „Náš Trenčín“ vedeli, kto za vyjadreniami a stanoviskami tu uverejnenými stojí a čo má za sebou. (pokračovať)