NOVINKY NA STRÁNKE

24.10.18 -Profesijný životopis a ukážky prác.

09.06.18 -O CENTRÁLNEJ MESTSKEJ ZÓNE – PRIESTOR UVOĽNENÝ ŽELEZNICOU 11 časť Zásadná pripomienka k dopravnému riešeniu zmien a doplnkov č. 4 Územného plánu mesta – CMZ Trenčín.

02.06.18 -O CENTRÁLNEJ MESTSKEJ ZÓNE – PRIESTOR UVOĽNENÝ ŽELEZNICOU 10 časť – zmena územného plánu a súlad návrhu s výsledkami participačného procesu Trenčín si TY – druhá časť

26.05.18 -O CENTRÁLNEJ MESTSKEJ ZÓNE – PRIESTOR UVOĽNENÝ ŽELEZNICOU 10 časť – zmena územného plánu a súlad návrhu s výsledkami participačného procesu Trenčín si TY

19.05.18 -O súťaži TRENČÍN – MESTO NA RIEKE Jednoznačný úspech, alebo premrhaná príležitosť? ŠTYRI ROKY PO VYHLÁSENÍ VÝSLEDKOV MEDZINÁRODNEJ SÚŤAŽE

15.05.18 -O CENTRÁLNEJ MESTSKEJ ZÓNE – PRIESTOR UVOĽNENÝ ŽELEZNICOU 10 časť – o ceste cez park, či popri parku

21.04.18 -Hanba Trenčínu , Trenčín veselo spí.

30.03.18 -AKO ĎALEJ V DOPRAVE, PREJAZDOCH MESTOM A V PARKOVACEJ POLITIKE V TRENČÍNE? 9. časť – trochu podrobnejšie o 1. etapa – parkovacia politika

23.03.18 -AKO ĎALEJ V DOPRAVE, PREJAZDOCH MESTOM A V PARKOVACEJ POLITIKE V TRENČÍNE? 8. časť – trochu podrobnejšie o 1. etapa – dostupnosť

16.03.18 -AKO ĎALEJ V DOPRAVE, PREJAZDOCH MESTOM A V PARKOVACEJ POLITIKE V TRENČÍNE? 7. časť – trochu podrobnejšie o 1. etapa – sumarizácia

09.03.18 -AKO ĎALEJ V DOPRAVE, PREJAZDOCH MESTOM A V PARKOVACEJ POLITIKE V TRENČÍNE? 6. časť – trochu podrobnejšie o 1. etapa – využitie vlečky Pred poľom v Kubre

02.03.18 -AKO ĎALEJ V DOPRAVE, PREJAZDOCH MESTOM A V PARKOVACEJ POLITIKE V TRENČÍNE? 6. časť – trochu podrobnejšie o 1. etapa – konečná v Trenčíne

23.02.18 -AKO ĎALEJ V DOPRAVE, PREJAZDOCH MESTOM A V PARKOVACEJ POLITIKE V TRENČÍNE? 5. časť – trochu podrobnejšie o 1. etapa – konečná v Trenčíne

16.02.18 -AKO ĎALEJ V DOPRAVE, PREJAZDOCH MESTOM A V PARKOVACEJ POLITIKE V TRENČÍNE? 4. časť – ešte niekoľko slov k juhovýchodnému obchvatu

09.02.18 -AKO ĎALEJ V DOPRAVE, PREJAZDOCH MESTOM A V PARKOVACEJ POLITIKE V TRENČÍNE? 3. časť – čo by ešte pomohlo

02.02.18 -AKO ĎALEJ V DOPRAVE, PREJAZDOCH MESTOM A V PARKOVACEJ POLITIKE V TRENČÍNE? 2. časť – ako by to mohlo fungovať a za akých podmienok

26.01.18 -AKO ĎALEJ V DOPRAVE, PREJAZDOCH MESTOM A V PARKOVACEJ POLITIKE V TRENČÍNE? 1.časť - o čo ide

19.01.18 -Autobusový terminál – niekoľko zaujímavých dátumov a stanovísk.

19.01.18 -Terminál - zdá sa, že končí. Čo nám zanecháva?

12.12.17 -O CENTRÁLNEJ MESTSKEJ ZÓNE – PRIESTOR UVOĽNENÝ ŽELEZNICOU 9 časť – jedna poznámka na záver

09.12.17 -O CENTRÁLNEJ MESTSKEJ ZÓNE – PRIESTOR UVOĽNENÝ ŽELEZNICOU 8 časť – niekoľko poznámok k prejednávaniu predloženého návrhu

02.12.17 - O CENTRÁLNEJ MESTSKEJ ZÓNE – PRIESTOR UVOĽNENÝ ŽELEZNICOU 7 časť – sumarizácia

28.11.17 -Rozpustenie Rady architektov.

26.11.17 -O CENTRÁLNEJ MESTSKEJ ZÓNE – PRIESTOR UVOĽNENÝ ŽELEZNICOU 6 časť – návrh a jeho súlad s výsledkami participačného procesu „Trenčín si Ty“ (druhý diel)

24.11.17 -O CENTRÁLNEJ MESTSKEJ ZÓNE – PRIESTOR UVOĽNENÝ ŽELEZNICOU 6 časť – návrh a jeho súlad s výsledkami participačného procesu „Trenčín si Ty“ (prvý diel)

18.11.17 -O CENTRÁLNEJ MESTSKEJ ZÓNE – PRIESTOR UVOĽNENÝ ŽELEZNICOU 5 časť – dopravné bariéry

11.11.17 -O CENTRÁLNEJ MESTSKEJ ZÓNE – PRIESTOR UVOĽNENÝ ŽELEZNICOU 4 časť – riešené územie a limitujúce faktory.

04.11.17 -O CENTRÁLNEJ MESTSKEJ ZÓNE – PRIESTOR UVOĽNENÝ ŽELEZNICOU 3 časť – východiská a ciele.

29.10.17 -O CENTRÁLNEJ MESTSKEJ ZÓNE – PRIESTOR UVOĽNENÝ ŽELEZNICOU 2 časť – verejná prezentácia

26.10.17 -O CENTRÁLNEJ MESTSKEJ ZÓNE – PRIESTOR UVOĽNENÝ ŽELEZNICOU 1 časť

28.09.17 -Členovia voľného združenia architektov trenčianskeho regiónu – Náš Trenčín.

13.08.17 -Parkovacia politika a letné kúpalisko na ostrove v Trenčíne.

19.05.17 -O súťaži TRENČÍN – MESTO NA RIEKE Jednoznačný úspech, alebo premrhaná príležitosť? TRI ROKY PO VYHLÁSENÍ VÝSLEDKOV MEDZINÁRODNEJ SÚŤAŽE

14.05.17 -Článok spomínaný v otvorenom list poslancom mestského zastupiteľstva.

14.05.17 -OTVORENÝ LIST POSLANCOM MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V TRENČÍNE.

19.03.17 -Stanovisko Volného združenia architektov trenčianskeho regiónu – Náš Trenčín k návrhu zástavby centra mesta v rozsahu medzinárodnej súťaže Trenčín – mesto na rieke.

15.02.17 -Terminál – dá sa to aj inak.

24.01.17 -Terminál – ako teda ďalej? 5. časť.

24.01.17 -Terminál – ako ďalej?

23.01.17 -Terminál – ako teda ďalej? 4. časť.

22.01.17 -Terminál – ako teda ďalej? 3. časť.

21.01.17 -Terminál – ako teda ďalej? 2. časť.

20.01.17 -Terminál – ako teda ďalej? 1. časť.

19.05.16 -O súťaži TRENČÍN – MESTO NA RIEKE Jednoznačný úspech, alebo premrhaná príležitosť? DVA ROKY PO VYHLÁSENÍ VÝSLEDKOV MEDZINÁRODNEJ SÚŤAŽE

15.05.16 -Návrh novej parkovacej politiky v Trenčíne

03.05.16 -Podnet na podanie protestu prokurátora.

28.04.16 -Ešte k zmene územného plánu a rozvoji bytovej výstavby formou polyfunkčných a bytových domov.

20.04.16 -ROZPOR V ÚZEMNOM PLÁNE MESTA TRENČÍN 2 poznámky k námietkam predstaviteľov mesta

19.04.16 -ROZPOR V ÚZEMNOM PLÁNE MESTA TRENČÍN

29.03.16 -Autobusový terminál - ako to má fungovať – 2

24.03.16 -„Autobusový terminál“ - ako to má fungovať.

04.03.16 -O jednom z mýtusov.

02.03.16 -Ako to má vyzerať s MHD po vybudovaní „autobusového terminálu“.

27.01.16 -Čo je to Vážska vodná cesta a čo to znamená pre mesto Trenčín

26.01.16 -Liečba bez diagnózy. Dá sa to?

15.12.15 -Územný plán mesta trenčín Zmeny a doplnky č.2 – Terminál

09.12.15 -Zmeny a doplnky územného plánu č.2 - Terminál

30.11.15 -Organizácia dopravy – Terminál a zmena územného plánu č.2 – poznámka naviac.

29.11.15 -Organizácia dopravy – Terminál a zmena územného plánu č.2

19.11.15 -Rekonštrukcia Mierového námestia – ako bude nakoniec vyzerať?

01.10.15 -Rekonštrukcia Mierového námestia – čo na to návštevníci BIO jarmoku?

18.09.15 -Ešte jedna poznámka k trávnatej plocha na Mierovom námestí

15.09.15 -Rekonštrukcia Mierového námestia – kamenná dlažba alebo trávnik?

20.07.15 -Rekonštrukcia Mierového námestia, súťažný návrh a jeho dve vizualizácie.

19.07.15 -REKONŠTRUKCIA MIEROVÉHO NÁMESTIA V TRENČÍNE

17.07.15 -Reakcia na vystúpenie primátora mesta

25.05.15 -23.05.2015 sa konalo valné zhromaždenie Slovenskej komory architektov. Môj pohľad.

20.05.15 -VYHODNOTENIE VRÁTENÝCH DOTAZNÍKOV

20.05.15 -Na čom by sme sa mali dohodnúť ak chceme zmeniť činnosť SKA a pohľad na ňu.

20.05.15 -Niekoľko myšlienok o ktorých by sa asi malo hovoriť na valnom zhromaždení SKA.

02.05.15 -23.05.2015 sa uskutoční valné zhromaždenie Slovenskej komory architektov.

26.03.15 -Prehlad článkov dotýkajúcich sa modernizácie železničnej trati prechádzajúcej cez mesto Trenčín s doplnkom č. 1 a 2

26.03.15 -Prehlad článkov dotýkajúcich sa modernizácie železničnej trati prechádzajúcej cez mesto Trenčín s doplnkom č. 1

24.03.15 -Reakcia primátora mesta Trenčín Richarda Rybníčka na výzvu architektov trenčianskeho regiónu Náš Trenčín prečítanú a odovzdanú poslancom Medalom na mestskom zastupiteľstve konanom v stredu 18.03.2015.

20.03.15 -VÝZVA K POSLANCOM MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V TRENČÍNE A K VEDENIU MESTA

15.03.15 -O služobných cestách do zahraničia v SKA

15.03.15 -Otvorený list predstavenstvu SKA

15.03.15 -Opäť je tu valné zhromaždenie SKA.

15.03.15 -Regulácia profesijných služieb.

15.03.15 -V sobotu 14.mája 2011 sa konalo valné zhromaždenie SKA

15.03.15 -14.5.2011 sa bude konať valné zhromaždenie SKA.

15.03.15 -Návrhy na uznesenia z valného zhromaždenia SKA.

15.03.15 -Architektúra ako matka všetkých umení.

15.03.15 -Valné zhromaždenie inak.

15.03.15 -SKA by mali tvoriť všetci jej členovia a to aj po valnom zhromaždení

15.03.15 -Odborná spôsobilosť a projektová činnosť.

15.03.15 -Obhajoba práv a profesijných, sociálnych a hospodárskych záujmov.

15.03.15 -O čo sa snažiť?

15.03.15 -Slovenská komora architektov - to sme my všetci, alebo ...... ?

15.03.15 -O čom to je, alebo dva pohľady na úlohu komory.

15.03.15 -O architektoch, architektúre a komore – 2. časť

15.03.15 -O architektoch, architektúre a komore – 1. časť

15.03.15 -Otvorený list predsedovi Slovenskej komory architektov

15.03.15 -Ochrana autorských práv a úloha SKA

15.03.15 -Maslowova pyramída potrieb a Slovenská komora architektov - 3.

15.03.15 -Maslowova pyramída potrieb a Slovenská komora architektov - 2.

15.03.15 -Maslowova pyramída potrieb a Slovenská komora architektov - 1.

15.03.15 -O etike v Slovenskej komore architektov.

15.03.15 -O právnikoch v Slovenskej komore architektov.

15.03.15 -Valné zhromaždenie Slovenskej komory architektov

15.03.15 -O architektoch, architektúre a komore.

26.02.15 -Prejednanie hromadnej pripomienky – park – 5. časť.

24.02.15 - Územný plán mesta Trenčín. Zmeny a doplnky č. 2 – Terminál. Prejednanie hromadnej pripomienky – park – 4. časť.

22.02.15 - Územný plán mesta Trenčín. Zmeny a doplnky č. 2 – Terminál. Prejednanie hromadnej pripomienky – park – 3. časť.

20.02.15 -Územný plán mesta Trenčín. Zmeny a doplnky č. 2 – Terminál. Prejednanie hromadnej pripomienky – park – 2. časť.

18.02.15 - Územný plán mesta Trenčín. Zmeny a doplnky č. 2 – Terminál. Prejednanie hromadnej pripomienky – park – 1. časť.

16.02.15 - Územný plán mesta Trenčín. Zmeny a doplnky č. 2 – Terminál. Prejednanie hromadnej pripomienky.

05.02.15 -Prehlad článkov dotýkajúcich sa modernizácie železničnej trati prechádzajúcej cez mesto Trenčín

02.02.15 -Náš Trenčín ZALOŽENIE VOLNÉHO ZDRUŽENIA ARCHITEKTOV TRENČIANSKEHO REGIÓNU

28.11.14 - Územný plán mesta Trenčín. Zmeny a doplnky č. 2 – Terminál Hromadná pripomienka – odovzdanie.

24.11.14 -Územný plán mesta Trenčín. Zmeny a doplnky č. 2 – Terminál Hromadná pripomienka

10.11.14 - Územný plán mesta Trenčín. Zmeny a doplnky č. 2 – Terminál

17.10.14 -O súťaži TRENČÍN – MESTO NA RIEKE Jednoznačný úspech, alebo premrhaná príležitosť? OBRÁZKY K POSUNOM V JEDNOTLIVÝCH NÁVRHOCH

16.10.14 -O súťaži TRENČÍN – MESTO NA RIEKE Jednoznačný úspech, alebo premrhaná príležitosť? REAKCIA Ing.arch. MARTINA BEĎATŠA

14.10.14 -O súťaži TRENČÍN – MESTO NA RIEKE Jednoznačný úspech, alebo premrhaná príležitosť? VÍŤAZNÝ NÁVRH NA „CD“ - VIAC OTÁZOK AKO ODPOVEDÍ

11.10.14 -O súťaži TRENČÍN – MESTO NA RIEKE Jednoznačný úspech, alebo premrhaná príležitosť? AKO ĎALEJ?

10.10.14 -O súťaži TRENČÍN – MESTO NA RIEKE Jednoznačný úspech, alebo premrhaná príležitosť? O ČO MI IDE

09.10.14 -O súťaži TRENČÍN – MESTO NA RIEKE Jednoznačný úspech, alebo premrhaná príležitosť? VÍŤAZNÝ NÁVRH – CD

24.09.14 -OTVORENÝ LIST MESTU TRENČÍN ORGANIZÁTOROVI MEDZINÁRODNEJ SÚŤAŽE TRENČÍN – MESTO NA RIEKE

23.09.14 -O súťaži TRENČÍN – MESTO NA RIEKE Jednoznačný úspech, alebo premrhaná príležitosť? VÍŤAZNÝ NÁVRH – SUMÁR

22.09.14 -O súťaži TRENČÍN – MESTO NA RIEKE Jednoznačný úspech, alebo premrhaná príležitosť? OSTATNÉ OCENENÉ NÁVRHY

21.09.14 -O súťaži TRENČÍN – MESTO NA RIEKE Jednoznačný úspech, alebo premrhaná príležitosť? VÍŤAZNÝ NÁVRH – ROZBOR – 16. časť

20.09.14 -O súťaži TRENČÍN – MESTO NA RIEKE Jednoznačný úspech, alebo premrhaná príležitosť? VÍŤAZNÝ NÁVRH – ROZBOR – 15. časť

19.09.14 -O súťaži TRENČÍN – MESTO NA RIEKE Jednoznačný úspech, alebo premrhaná príležitosť? VÍŤAZNÝ NÁVRH – ROZBOR – 14. časť

18.09.14 -O súťaži TRENČÍN – MESTO NA RIEKE Jednoznačný úspech, alebo premrhaná príležitosť? VÍŤAZNÝ NÁVRH – ROZBOR – 13. časť

17.09.14 -O súťaži TRENČÍN – MESTO NA RIEKE Jednoznačný úspech, alebo premrhaná príležitosť? VÍŤAZNÝ NÁVRH – ROZBOR – 12. časť

16.09.14 -O súťaži TRENČÍN – MESTO NA RIEKE Jednoznačný úspech, alebo premrhaná príležitosť? VÍŤAZNÝ NÁVRH – ROZBOR – 11. časť

15.09.14 -O súťaži TRENČÍN – MESTO NA RIEKE Jednoznačný úspech, alebo premrhaná príležitosť? VÍŤAZNÝ NÁVRH – ROZBOR – 10. časť

14.09.14 -O súťaži TRENČÍN – MESTO NA RIEKE Jednoznačný úspech, alebo premrhaná príležitosť? VÍŤAZNÝ NÁVRH – ROZBOR – 9. časť

13.09.14 -O súťaži TRENČÍN – MESTO NA RIEKE Jednoznačný úspech, alebo premrhaná príležitosť? VÍŤAZNÝ NÁVRH – ROZBOR – 8. časť

12.09.14 -Stanovisko ŽELEZNÍC SLOVENSKEJ REPUBLIKY

12.09.14 -TRENČÍN – MESTO NA RIEKE Jednoznačný úspech, alebo premrhaná príležitosť? VÍŤAZNÝ NÁVRH – ROZBOR – 7. časť

11.09.14 -O súťaži TRENČÍN – MESTO NA RIEKE Jednoznačný úspech, alebo premrhaná príležitosť? VÍŤAZNÝ NÁVRH – ROZBOR – 6. časť

10.09.14 -O súťaži TRENČÍN – MESTO NA RIEKE Jednoznačný úspech, alebo premrhaná príležitosť? VÍŤAZNÝ NÁVRH – ROZBOR – 5. časť

09.09.14 -O súťaži TRENČÍN – MESTO NA RIEKE Jednoznačný úspech, alebo premrhaná príležitosť? VÍŤAZNÝ NÁVRH – ROZBOR – 4. časť

08.09.14 -O súťaži TRENČÍN – MESTO NA RIEKE Jednoznačný úspech, alebo premrhaná príležitosť? VÍŤAZNÝ NÁVRH – ROZBOR – 3. časť

07.09.14 -O súťaži TRENČÍN – MESTO NA RIEKE Jednoznačný úspech, alebo premrhaná príležitosť? VÍŤAZNÝ NÁVRH – ROZBOR – 2. časť

06.09.14 -O súťaži TRENČÍN – MESTO NA RIEKE Jednoznačný úspech, alebo premrhaná príležitosť? VÍŤAZNÝ NÁVRH – ROZBOR – 1. časť

05.09.14 -O súťaži TRENČÍN – MESTO NA RIEKE Jednoznačný úspech, alebo premrhaná príležitosť? VÍŤAZNÝ NÁVRH – PRVÝ POHĽAD

04.09.14 -O súťaži TRENČÍN – MESTO NA RIEKE Jednoznačný úspech, alebo premrhaná príležitosť? VÝSLEDKY

03.09.14 -O súťaži TRENČÍN – MESTO NA RIEKE Jednoznačný úspech, alebo premrhaná príležitosť? PRÍPRAVA

02.09.14 -O súťaži TRENČÍN – MESTO NA RIEKE Jednoznačný úspech, alebo premrhaná príležitosť? PREČO PÍSAŤ O SÚŤAŽI

10.08.14 -Z akých peňazí sa rekonštruuje (stavia) železnica v Trenčíne?

21.06.14 -Otvorený list poslancom Mestského zastupiteľstva v Trenčíne.

06.05.14 -O termináli – pripomienky k súladu stavby s ÚPN.

04.05.14 -O termináli – verejné prerokovanie

03.05.14 -O termináli – projekt, šiesta časť.

01.05.14 -O termináli – projekt, piata časť.

01.05.14 -KEĎ PRIAMA DEMOKRACIA KRÍVA NA OBE NOHY

28.04.14 -O termináli – projekt, štvrtá časť.

26.04.14 -O termináli – projekt, tretia časť.

24.04.14 -O termináli – projekt, druhá časť.

22.04.14 -O termináli – projekt, prvá časť.

02.04.14 -O termináli – „keď čísla nepustia“?

18.03.14 -O termináli – autobusový terminál v Hradci Královom

11.03.14 -Terminál – ešte raz o doprave.

06.03.14 -Druhé zo série stretnutí na aktuálne témy v Trenčíne - pozvánka

21.02.14 -O Salzburgu a Trenčíne.

06.02.14 -Terminál – trochu podrobnejšie.

05.02.14 -Terminál – o doprave

25.01.14 -Prvé zo série stretnutí na aktuálne témy v Trenčíne - pozvánka

24.01.14 -Smernica Rady Európy sa stala nariadením Rady Európy.

20.01.14 -Spresnenie jedného z výkresov k železnici.

20.01.14 -ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA

19.01.14 -Ešte dva výkresy k železnici.

18.01.14 -Zopár výkresov k rekonštrukcii železnice v Trenčíne.

17.01.14 -Terminál – ešte raz pre tých ktorí neporozumeli.

14.01.14 -Terminál – Trenčín sme.sk

09.01.14 -Terminál  - Pravda, 08.01.2014

06.01.14 -Terminál – čo v „Stanovisku odborných útvarov Mesta Trenčín“ nie je.

05.01.14 -Terminál – ešte raz o územnom konaní.

04.01.14 -Terminál- ešte raz o územnom pláne a argumentácii.

03.01.14 - Terminál - Stanovisko odborných útvarov Mesta Trenčín

01.01.14 -Terminál – ako ďalej?

31.12.13 -„Terminál“ pre Trenčín trochu podrobnejšie.

30.12.13 -Terminál a Južná Amerika

29.12.13 -Terminál a územné konanie.

28.12.13 -Terminál a ÚPN Trenčína – sumarizácia.

27.12.13 -Terminál – zákony vo výstavbe.

26.12.13 -Terminál a územný plán.

25.12.13 -Terminál a legislatíva.

24.12.13 -Terminál v parku?

23.12.13 -Terminál alebo autobusová hala?

22.12.13 -Terminál – teoretické východiská.

21.12.13 -Terminál – čo na stretnutí nebolo

20.12.13 -Terminál – stretnutie s občanmi Trenčína.

19.12.13 -Príprava nového centra mesta – zápas o zachovanie celistvosti mierového námestia - 2.

16.12.13 -Dokument č. 06 zo 06.02.2003

16.12.13 -Dokument č. 05 z 30.01.2003

16.12.13 -O železnici – príprava modernizácie, druhá etapa, obrat o 180 stupňov.

13.12.13 -Dokument č. 04 z 26.03.2002

13.12.13 -Dokument č. 03 z 05.06.2002

13.12.13 -Dokument č. 02 z 09.04.2002

13.12.13 -Dokument č. 01 z 26.03.2002

13.12.13 -Príprava nového centra mesta - zápas o zachovanie celistvosti mierového námestia - 1.

10.12.13 -O železnici – príprava modernizácie, koniec prvej etapy

10.12.13 -Príprava nového centra mesta, pohľad do histórie - 4.

09.12.13 -SMERNICA RADY EURÓPY

08.12.13 -O železnici – príprava modernizácie, prvá etapa

01.12.13 -Príprava nového centra mesta, pohľad do histórie - 3.

29.11.13 -O železnici - začiatky

23.11.13 -Príprava nového centra mesta, pohľad do histórie - 2.

18.11.13 -Príprava nového centra mesta, pohľad do histórie - 1.

18.11.13 -O železnici - 1.