NÁŠ TRENČÍN

12
Rozpustenie Rady architektov.

Včera, 17. 11. 2017 zvolal Hlavný architekt mesta Trenčín takmer po polročnej prestávke Radu architektov. Rada architektov bola založená z podnetu Volného združenia architektov trenčianskeho regiónu - Náš Trenčín. Rada vznikla z našej snahy pomôcť Hlavnému architektovi pri rozvoji mesta. Rada má svoj štatút prijatý na základe dohody medzi mestom Trenčín zastúpeným Hlavným architektom a Združením architektov zastúpeným mnou. Štatút je ústretový smerom k členom Združenia architektov v tom, že ... (pokračovať)

11
Stanovisko Volného združenia architektov trenčianskeho regiónu – Náš Trenčín k návrhu zástavby centra mesta v rozsahu medzinárodnej súťaže Trenčín – mesto na rieke.

Volné združenie architektov trenčianskeho regiónu – Náš Trenčín sa viackrát zaoberalo spracovávaným návrhom centra mesta v rozsahu medzinárodnej súťaže Trenčín – mesto na rieke a viackrát k predloženému návrhu vyslovilo svoje stanovisko. (pokračovať)

10
Rekonštrukcia Mierového námestia – ako bude nakoniec vyzerať?

V predchádzajúcom článku som písal aj o tom, že o definitívnej podobe Mierového námestia v Trenčíne budeme ešte s autormi víťazného návrhu debatovať.... (pokračovať)

09
Rekonštrukcia Mierového námestia – čo na to návštevníci BIO jarmoku?

V sobotu, 26.09.2015 sa konal na Mierovom námestí v Trenčíne BIO jarmok. Využili sme túto príležitosť na diskusiu s jeho návštevníkmi o pripravovanej rekonštrukcii tohto námestia... (pokračovať)

08
Ešte jedna poznámka k trávnatej plocha na Mierovom námestí

V článku č. 05 o rekonštrukcii Mierového námestia v Trenčíne som uverejnil fotografiu z Bristolu v Anglicku so sediacimi ľuďmi na trávniku.... (pokračovať)

07
Rekonštrukcia Mierového námestia – kamenná dlažba alebo trávnik?

10.09.2015 sa na mestskom úrade v Trenčíne uskutočnilo stretnutie zástupcov volného združenia Náš Trenčín s autormi víťazného návrhu na rekonštrukciu Mierového námestia z brnianskeho ateliéru RAW. Stretnutie zorganizoval hlavný architekt mesta na žiadosť členov združenia a po dohode s autormi návrhu. Diskusia s autormi víťazného návrhu bola ... (pokračovať)

06
Rekonštrukcia Mierového námestia, súťažný návrh a jeho dve vizualizácie.

Dnes sa mi dostal do rúk materiál, Infor Trenčín č.: 25 z 18. decembra 2008. V čísle je aj článok venujúci sa výsledkom súťaže na rekonštrukciu mierového námestia v Trenčíne. Z tohto článku som vybral dve vizualizácie víťazného návrhu a porovnal ich z vizualizáciou ktorú dnes prezentuje mesto a ktorá vznikla v roku 2010. Tu je výsledok. (pokračovať)

05
REKONŠTRUKCIA MIEROVÉHO NÁMESTIA V TRENČÍNE

2.7.2015 sa stretli architekti zo združenia Náš Trenčín v Rotunde pri Železničnej stanici, aby prediskutovali mestom pripravovanú rekonštrukciu Mierového námestia. Zhodou okolností v ten istý deň odsúhlasovali poslanci mestského zastupiteľstva v Trenčíne finančné prostriedky na projektovú prípravu tejto stavby. Prítomní architekti sa dohodli, že vydajú k tomuto zámeru spoločné stanovisko. To ale chvíľu potrvá, keďže o presnom obsahu spoločného stanoviska a jeho forme budeme ešte diskutovať. Všetci prítomní sa ale zhodli na jednom. Vydláždenie zelenej plochy v strede námestia je pre zúčastnených architektov neprijateľné. (pokračovať)

04
Reakcia na vystúpenie primátora mesta

Pôvodne som chcel na tomto mieste podrobne rozobrať reakciu primátora mesta Trenčín na našu výzvu, ale nemá to žiaden zmysel. Rozhodli dme sa nakoniec vecne reagovať na mestskom zastupiteľstve konanom 22.04.2015. Reakciu sme si rozdelili do troch vecných okruhov ktorým sa venovali traja členovia združenia náš Trenčín. (pokračovať)

03
Reakcia primátora mesta Trenčín Richarda Rybníčka na výzvu architektov trenčianskeho regiónu Náš Trenčín prečítanú a odovzdanú poslancom Medalom na mestskom zastupiteľstve konanom v stredu 18.03.2015.

(doslovný prepis časti záznamu z mestského zastupiteľstva) (reakcia primátora Rybníčka na vystúpenie poslanca medala) „Čo sa týka výzvy ktorú prečítal pán Medal.“ „Ja po týchto piatich rokoch, po tom, čo ste ako, chvála pánu Bohu, musím povedať, že ... (pokračovať)

02
VÝZVA K POSLANCOM MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V TRENČÍNE A K VEDENIU MESTA

Dňa 15.01.2015 skupina architektov trenčianskeho regiónu založila volné združenie architektov s názvom „Náš Trenčín“. Na svojom prvom stretnutí sa zúčastnení architekti zhodli na tom, že jedným z hlavných problémov mesta Trenčín je absencia vízie rozvoja mesta. V povedomí občanov mesta žiadna jeho vízia do budúcnosti nerezonuje a mesto ani žiadnu víziu toho, akým mestom chce raz byť nemá. Nevieme, akým mestom chceme aby Trenčín bol. Vo svojej povojnovej histórii bol Trenčín: .... (pokračovať)

01
Náš Trenčín ZALOŽENIE VOLNÉHO ZDRUŽENIA ARCHITEKTOV TRENČIANSKEHO REGIÓNU

15.01.2015 skupina trenčianskych architektov založila volné združenie architektov trenčianskeho regiónu. Združenie nazvali „Náš Trenčín“. (stanovy združenia sú uvedené nižšie) Zakladajúci členovia ciele združenia formulovali v stručnom vyhlásení prijatom na tomto stretnutí. (vyhlásenie je uvedené nižšie pod stanovami)  (pokračovať)