O SÚŤAŽI

32
O súťaži TRENČÍN – MESTO NA RIEKE Jednoznačný úspech, alebo premrhaná príležitosť? ŠTYRI ROKY PO VYHLÁSENÍ VÝSLEDKOV MEDZINÁRODNEJ SÚŤAŽE

Dnes sú to presne štyri roky od vyhlásenia výsledkov medzinárodnej súťaže Trenčín – mesto na rieke. (19.05.2014) Je to príležitosť na sumarizáciu toho, čo sa od tejto doby udialo a v akom stave je príprava spracovania územného plánu centrálnej mestskej zóny (ÚP CMZ). Čo sa teda odvtedy udialo:  (pokračovať)

31
O súťaži TRENČÍN – MESTO NA RIEKE Jednoznačný úspech, alebo premrhaná príležitosť? TRI ROKY PO VYHLÁSENÍ VÝSLEDKOV MEDZINÁRODNEJ SÚŤAŽE

Dnes sú to presne tri roky (19.05.2014) od vyhlásenia výsledkov medzinárodnej súťaže Trenčín – mesto na rieke. Zdalo by sa, že k samotnej súťaži a jej výsledkom už dnes niet čo povedať. Nie je to tak. Aj pre mňa, ktorý sa tejto otázke dlhodobo venujem sa objavilo niečo nové. Ale po poriadku. (pokračovať)

30
O súťaži TRENČÍN – MESTO NA RIEKE Jednoznačný úspech, alebo premrhaná príležitosť? DVA ROKY PO VYHLÁSENÍ VÝSLEDKOV MEDZINÁRODNEJ SÚŤAŽE

V dnešný deň pred dvomi rokmi (19.05.2014) boli vyhlásené výsledky medzinárodnej súťaže Trenčín – mesto na rieke. Je možno čas si pripomenúť ciele súťaže. Je možno čas sa pozrieť na plánovaný postup prípravy územného plánu centrálnej mestskej zóny po vyhodnotení súťaže. A je možno čas si povedať, ako to vyzerá dnes. (pokračovať)

29
O súťaži TRENČÍN – MESTO NA RIEKE Jednoznačný úspech, alebo premrhaná príležitosť? OBRÁZKY K POSUNOM V JEDNOTLIVÝCH NÁVRHOCH

Nemôžem nezareagovať na stanovisko kolegu Beďatša. Aj keď je to asi zbytočné. Po prvé preto, lebo v tomto okamihu nie je vôbec dôležité, či autori víťazného návrhu manipulovali s mapovým podkladom alebo nie. A po druhé, s pánom kolegom sa pravdepodobne nezhodneme ani na tom, čo je vlastne súťažným návrhom. (pokračovať)

28
O súťaži TRENČÍN – MESTO NA RIEKE Jednoznačný úspech, alebo premrhaná príležitosť? REAKCIA Ing.arch. MARTINA BEĎATŠA

Vážený pán Mrva. Po prečítaní Vášho posledného príspevku O súťaži (č. 27) na Vašej stránke si pokladám za povinnosť zareagovať na Vaše články o medzinárodnej verejnej anonymnej ideovej urbanistickej súťaži Trenčín – mesto na rieke. Nerozumiem zmyslu ani cieľu Vašich článkov ... (pokračovať)

27
O súťaži TRENČÍN – MESTO NA RIEKE Jednoznačný úspech, alebo premrhaná príležitosť? VÍŤAZNÝ NÁVRH NA „CD“ - VIAC OTÁZOK AKO ODPOVEDÍ

Pôvodne som si myslel, že článok č. 26 bude posledným. Nedúfal som totiž, že ... (pokračovať)

26
O súťaži TRENČÍN – MESTO NA RIEKE Jednoznačný úspech, alebo premrhaná príležitosť? AKO ĎALEJ?

Podla zámeru vypisovateľa súťaže budú z odmenených návrhov vybraté tie najlepšie myšlienky a mesto z nich zostaví Územný plán centrálnej mestskej zóny. Tento plán vyzerá jednoducho, ale skrýva v seba celý rad otázok: (pokračovať)

25
O súťaži TRENČÍN – MESTO NA RIEKE Jednoznačný úspech, alebo premrhaná príležitosť? O ČO MI IDE

Viackrát som dostal otázku o čo mi ide uverejňovaním týchto článkoch. Kto ich pozorne čítal tak to v nich našiel. Ale pre istotu to zopakujem, zosumarizujem a upresním. (pokračovať)

24
O súťaži TRENČÍN – MESTO NA RIEKE Jednoznačný úspech, alebo premrhaná príležitosť? VÍŤAZNÝ NÁVRH – CD

Dnes (štvrtok 9.10.1012) som mal možnosť si pozrieť osadenie objektov víťazného súťažného návrhu v dwg formáte na CD priloženom k víťaznému návrhu. Vlastne aby som bol presný. To, čo mi bolo ukázané ... (pokračovať)

23
OTVORENÝ LIST MESTU TRENČÍN ORGANIZÁTOROVI MEDZINÁRODNEJ SÚŤAŽE TRENČÍN – MESTO NA RIEKE

Obraciam sa na Vás ako na organizátora medzinárodnej urbanistickej súťaže Trenčín – mesto na rieke. Súťaž bola ... (pokračovať)

22
O súťaži TRENČÍN – MESTO NA RIEKE Jednoznačný úspech, alebo premrhaná príležitosť? VÍŤAZNÝ NÁVRH – SUMÁR

O čo išlo v súťaži? Hlavná idea súťaže bola vyslovená už v jej názve: „Trenčín – mesto na rieke“. A naviac, v podmienkach súťaže je predmet súťaže stanovený nasledovne: (pokračovať)

21
O súťaži TRENČÍN – MESTO NA RIEKE Jednoznačný úspech, alebo premrhaná príležitosť? OSTATNÉ OCENENÉ NÁVRHY

V predchádzajúcich článkoch som sa podrobne venoval víťaznému návrhu. Dôvody prečo som uviedol v článku č. 01 ... (pokračovať)

20
O súťaži TRENČÍN – MESTO NA RIEKE Jednoznačný úspech, alebo premrhaná príležitosť? VÍŤAZNÝ NÁVRH – ROZBOR – 16. časť

V tomto článku pre komplexnejší pohľad uvádzam výkresy etapizácie výstavby z víťazného návrhu. (pokračovať)

19
O súťaži TRENČÍN – MESTO NA RIEKE Jednoznačný úspech, alebo premrhaná príležitosť? VÍŤAZNÝ NÁVRH – ROZBOR – 15. časť

V tejto časti sa budem stručne venovať dopravnému riešeniu. Podla súťažných podmienok mali súťažiaci spracovať návrh dopravy v dvoch alternatívach. Prvá alternatíva rieši dopravu do doby vybudovania juhovýchodného obchvatu. Druhá po jeho vybudovaní. (pokračovať)

18
O súťaži TRENČÍN – MESTO NA RIEKE Jednoznačný úspech, alebo premrhaná príležitosť? VÍŤAZNÝ NÁVRH – ROZBOR – 14. časť

Ako som už napísal skôr, posunuté objekty sú vo víťaznom návrhu prekreslené a vyšedené. Nie je to fotka. V súťažnom návrhu sú okrem už uvedených objektov posunuté aj ďalšie dva objekty. Lodenica a krytá plaváreň. (pokračovať)

17
O súťaži TRENČÍN – MESTO NA RIEKE Jednoznačný úspech, alebo premrhaná príležitosť? VÍŤAZNÝ NÁVRH – ROZBOR – 13. časť

V tomto pokračovaní sa posuniem na výkrese ešte viac vľavo a pozriem sa na navrhovanú ulicu. Súťažný návrh vyzerá nasledovne. (pokračovať)

16
O súťaži TRENČÍN – MESTO NA RIEKE Jednoznačný úspech, alebo premrhaná príležitosť? VÍŤAZNÝ NÁVRH – ROZBOR – 12. časť

V tomto pokračovaní sa ešte raz pozriem vo väčšom detaile na posuny objektov pri Auparku. Len tento jeden výkres. Pre zopakovanie. (pokračovať)

15
O súťaži TRENČÍN – MESTO NA RIEKE Jednoznačný úspech, alebo premrhaná príležitosť? VÍŤAZNÝ NÁVRH – ROZBOR – 11. časť

V tejto časti pokračovania rozboru víťazného návrhu sa budem venovať bloku budov pri navrhovanom Auparku. Riešenie ktoré nám v tomto priestore ponúkajú autori víťazného návrhu nájdete v predchádzajúcom článku. (pokračovať)

14
O súťaži TRENČÍN – MESTO NA RIEKE Jednoznačný úspech, alebo premrhaná príležitosť? VÍŤAZNÝ NÁVRH – ROZBOR – 10. časť

V predchádzajúcich častiach som sa venoval detailu riešenia ktorý autori víťazného návrhu spracovali v rámci súťaže. Pozornosť som zameral aj na vyústenie navrhovanej električky na teleso „Bratislavskej“ železnice a na vyústenie navrhovanej cesty do priestoru prechodu popod železničné teleso smerom k Mládežníckej ulici. Teraz sa pozriem na celkovú koncepciu električky a ... (pokračovať)

13
O súťaži TRENČÍN – MESTO NA RIEKE Jednoznačný úspech, alebo premrhaná príležitosť? VÍŤAZNÝ NÁVRH – ROZBOR – 9. časť

V tomto pokračovaní článkov o víťaznom návrhu sa budem venovať navrhovanej električke a ceste navrhnutej v jej súbehu. (pokračovať)

12
O súťaži TRENČÍN – MESTO NA RIEKE Jednoznačný úspech, alebo premrhaná príležitosť? VÍŤAZNÝ NÁVRH – ROZBOR – 8. časť

V dnešnom pokračovaní sa budem zaoberať výškovou úpravou terénu tak ako je vyznačená vo výkrese detailu. (pokračovať)

11
TRENČÍN – MESTO NA RIEKE Jednoznačný úspech, alebo premrhaná príležitosť? VÍŤAZNÝ NÁVRH – ROZBOR – 7. časť

V predchádzajúcich častiach som sa, až na malé výnimky, venoval celkovej koncepcii víťazného návrhu. Teraz sa budem venovať detailom riešenia. Súčasťou víťazného návrhu je aj detail riešenia ... (pokračovať)

10
O súťaži TRENČÍN – MESTO NA RIEKE Jednoznačný úspech, alebo premrhaná príležitosť? VÍŤAZNÝ NÁVRH – ROZBOR – 6. časť

Pre komplexný pohľad na faktory ktoré ovplyvňujú riešené územie uvádzam výkres s vkreslenými ochrannými pásmami železníc. (pokračovať)

09
O súťaži TRENČÍN – MESTO NA RIEKE Jednoznačný úspech, alebo premrhaná príležitosť? VÍŤAZNÝ NÁVRH – ROZBOR – 5. časť

V predchádzajúcich článkoch som sa venoval ľavej strane centra mesta z pohľadu rieky Váh. V tejto časti sa budem venovať návrhom na prevej strane. (pokračovať)

08
O súťaži TRENČÍN – MESTO NA RIEKE Jednoznačný úspech, alebo premrhaná príležitosť? VÍŤAZNÝ NÁVRH – ROZBOR – 4. časť

V tejto časti sa zastavím pri súťažných podkladoch. Ako základný podklad dostali súťažiaci výrez z technickej mapy mesta. Len škoda, že si nedal nik tú prácu, aby ... (pokračovať)

07
O súťaži TRENČÍN – MESTO NA RIEKE Jednoznačný úspech, alebo premrhaná príležitosť? VÍŤAZNÝ NÁVRH – ROZBOR – 3. časť

Aj v tomto pokračovaní rozboru víťazného návrhu sa budem ešte zaoberať nábrežím. Tentokrát sa pozriem na technickú vybavenosť ktorá sa v tomto území nachádza a o ktorej nie je v súťažných podmienkach ani zmienka. Aj keď v mapových podkladoch je zakreslená. (pokračovať)

06
O súťaži TRENČÍN – MESTO NA RIEKE Jednoznačný úspech, alebo premrhaná príležitosť? VÍŤAZNÝ NÁVRH – ROZBOR – 2. časť

V pokračovaní rozboru víťazného návrhu ostanem ešte na nábreží. Tentokrát sa pozriem na volné priechody popod „Bratislavskú“ železničnú trať.  (pokračovať)

05
O súťaži TRENČÍN – MESTO NA RIEKE Jednoznačný úspech, alebo premrhaná príležitosť? VÍŤAZNÝ NÁVRH – ROZBOR – 1. časť

Predchádzajúci článok som skončil vetami: „... celkový dojem z víťazného návrhu je veľmi pozitívny. Riešenie je nenásilné, ako by vyrastajúce z podhubia historickej zástavby. Na prvý pohľad veľmi vydarené.“ ... (pokračovať)

04
O súťaži TRENČÍN – MESTO NA RIEKE Jednoznačný úspech, alebo premrhaná príležitosť? VÍŤAZNÝ NÁVRH – PRVÝ POHĽAD

Ako som uviedol v predchádzajúcom článku súťaž vyhral návrh zo Švédska. Preto sa mu budem venovať. (pokračovať)

03
O súťaži TRENČÍN – MESTO NA RIEKE Jednoznačný úspech, alebo premrhaná príležitosť? VÝSLEDKY

Ako som už napísal v predchádzajúcom článku do súťaže prišlo 59 návrhov prakticky z celého sveta. Okrem Európy, kde najviac návrhov prišlo z Holandska (6 návrhov), prišli návrhy aj z takých vzdialených krajín ako sú ... (pokračovať)

02
O súťaži TRENČÍN – MESTO NA RIEKE Jednoznačný úspech, alebo premrhaná príležitosť? PRÍPRAVA

V predchádzajúcom článku som napísal, že príprava súťaže nebola bežná. Súťaž sa pripravovala cca 2 roky. (2012 - 2013) Garanciu nad prípravou súťaže prevzala iniciatíva „Trenčín si Ty“. Zorganizovala viacero ... (pokračovať)

01
O súťaži TRENČÍN – MESTO NA RIEKE Jednoznačný úspech, alebo premrhaná príležitosť? PREČO PÍSAŤ O SÚŤAŽI

V nasledujúcej sérii článkov sa budem venovať medzinárodnej súťaži Trenčín – mesto na rieke. Súťaž bola a stále je z viacerých pohľadov mimoriadna a pozoruhodná. Nie bežná bola ... (pokračovať)